Hakkımızda :


Firmamız Ankara merkezli olup KySP markası ile Mantar Bariyer, Sabit Babalar ve Raod Blocker ürünlerini imal ederek, satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye başlamıştır.

Firmamız ve ürünlerimiz, TSE Hizmet Yeterlilik Kalite Belgesine ve ISO:9001 Kalite belgesine sahip olup, bu kriterlerde hizmet vermektedir.

Müşterilerinin, Bilgi Teknolojisi çözümlerine ilişkin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak, güvenilir, kalıcı ve yenilikçi bir işbirliği içinde sunulan hizmetlerden en yüksek katma değeri almalarını sağlamayı misyon edinen KyTECH, bilişim sektöründeki öncü araştırmacı ve geliştirmeci kimliğini koruyarak, dürüst, ilkeli ve daima müşteri memnuniyetini ön planda tutma başarısını göstererek çalışmlarına devam etmektedir.

Türk Bilgi Teknoloji Sektörü'nün oluşmasında önemli katkıları olan KyTECH, sektörün gelişmesine yardımcı olurken müşterilerinin gereksinimleri doğrultusunda çözümler üretmeye devam etmektedir. Bu anlamda KyTECH Türk Bilgi Teknolojisi Sektörü'nün uzun yıllar önde gelen oyuncularından biri olma özelliğini koruyan %100 Türk Sermayeli Bilgi Teknolojisi şirketidir.

Müşteriler için yarattığı değeri sürekli arttırmayı hedefleyen bir hizmet şirketi olarak Türkiye bilgi teknolojileri pazarındaki öncülüğünü sürdürmek KyTECH'in vizyonudur.

Gerçekleştirilen başarılı projeler ile kamuda yaratılan güveni, özel sektörün değişimlerine ve beklentilerine gösterilen esneklik ve uyumu
Farklı müşteri alanları, farklı ürün ve hizmetler; farklı iş ortakları ile çalışmanın getirdiği dinamizm ve değişime uyum yeteneğini, en büyük değeri olarak görmektedir.
Tüm yapılanmasında müşterileri, iş ortakları ve çalışanları ile bilgiyi paylaşarak ve yöneterek hedeflediği tüm sektörlerde müşteri memnuniyeti sağlamaktadır.


Ürün ve Hizmet Gerçekleştirme
Şirketin fiziki (donanım ve yazılım gibi ) ürünler ve bu fiziki ürünler çevresinde oluşturduğu hizmetler olmak üzere iki temel ürün grubu vardır. Her iki ürün grubunun yönetimi, organizasyon içindeki farklı fonksiyonlar tarafından sağlanır. Fiziki ürünlerin üretim süreçlerine doğrudan katkımız olmadığından kalitelerinden üretici firmalar sorumludur. Hizmetlerin gerçekleştirilmesi şirket kaynakları ile sağlandığından süreçlerin kalitesi ile ilgili tüm sorumluluk şirkete aittir.


Ürün Gerçekleştirme Planlaması
Hizmetler Grubu tarafından gerçekleştirilecek hizmetler müşterilerin ve pazarın talebi doğrultusunda firmamız tarafından belirlenir. Belirlenen hizmetler için markalar oluşturularak iç ve dış iletişimi sağlanır. Hizmetlerin müşterilere tanıtılması firmamız tarafından yapılır.

Hizmetlerin müşteride gerçekleştirilmesi bir plan çerçevesinde yapılır. Projenin büyüklüğüne bağlı olarak proje yöneticisi atanır ve proje planı yapılır. Proje, risk planı ve kalite planınıda içerecek şekilde proje yönetim sürecine göre yönetilir.

Müşteriye İlişkin Süreçler
Ürün ve hizmet müşteriye, istekleri doğrultusunda oluşturulan bir satış teklifi ile sunulur. Teklif müşterinin beklentileri dışında yasal, sektörel ve şirketsel bazı öngörüleri de içerir.

Teklif, müşteriye iletilmeden önce, sunulacak ürün ve hizmetin müşterinin beklentilerini karşılayıp karşılamayacağı şirket içi ilgili tüm taraflar arasında tartışılır. Yazılım geliştirme teklifleri öncesinde gereksinim dokümanı hazırlanır.

Teklif, müşteriye iletildikten sonra, müşterinin ortaya çıkan yeni talepleri veya algılanamamış beklentileri varsa bunları da kapsayacak şekilde revize edilir. Müşteri onayı alınana kadar teklif kesinleşmemiş kabul edilir. Onayın verilmesinden sonra müşterinin ek taleplerinin ortaya çıkması halinde bunlar ürün ve hizmetin maliyet ve kalitesini etkilemiyorsa teklife ekler yapılabilir. Ek tekliflerin müşteri tarafından onaylanması şarttır. Teklif, revizyonların izlenebilmesine imkan verecek biçimde numaralandırılır. Teklif kayıtları, teklif ile ilgili yazışmalar elektronik veya basılı ortamda saklanır.

Sunulan hizmet ile ilgili olarak, müşteri ile teklif öncesi ve sonrasında iletişim kurulur. Teklifin kapsamına göre proje yönetim süreci ile takip edilip edilmeyeceğine karar verilir. Teklifin onaylanarak sipariş alınmasından sonra yapılan proje planlama sürecine müşteri de dahil edilir. Proje uygulaması sırasında proje ara aşamalarda müşteri bilgilendirilir. Projenin tesliminden sonra, şirket ile iletişim ve ilişkinin ne şekilde yürütüleceği teklif aşamasında iletilir.

Proje bitiminde, müşteri memnuniyet değerlendirmesi süreci ile müşterinin proje ile ilgili algılaması ölçülür.

Müşterilerin yazılı olarak ilettikleri tüm şikayetlerin izlenmesinden, çözümlenmesinden ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasından firmamız sorumludur. Müşteri şikayeti ve önerisi şirkete internet üzerinden veya yazılı olarak ulaşır. Başvuru, ilgili müşteri temsilcisi tarafından kayda alınır. Sisteme girilen şikayet veya öneri ilgili yöneticiye yönlendirir. Sonuçlandırılmasını takiben müşteri onayını alarak şikayeti kapatır. Şikayet ve öneriler yetkililerimiz tarafından genişletilmiş yönetim toplantılarında yönetime sunulur.

Müşteri şikayet ve önerileri, süreç yönet / tanımla ve iyileştir sürecinin girdilerinden biridir.